Differentiatie en begaafdheid


Elke leerling is uniek. Uniek in zijn gedrag, in zijn mogelijkheden, in zijn spelen, in zijn leren. Leerkrachten werken in hun groep dagelijks met deze unieke leerlingen. Ze worden vanuit de overheid ook geacht hun onderwijs op deze unieke leerlingen aan te passen, te differentiëren. Ontwikkelingen als ‘Adaptief Onderwijs’, ‘Onderwijs op maat’ en meer recent ‘Passend onderwijs‘  zijn daar voorbeelden van. Van vroeger uit waren deze ontwikkelingen erop gericht om meer kinderen een bepaald basisniveau te laten bereiken. Tegenwoordig gaat het ook om het uitdagen van leerlingen, die dat basisniveau al hebben bereikt. Maar wat bied je deze kinderen dan aan? En wanneer? En zijn deze leerlingen dan ook gelijk hoogbegaafd? Op deze en hiermee samenhangende vragen kunt u een antwoord van mij verwachten.